Ерасмус+ младинска размена “Do it for yourself!”

Ученичките Ана Коцева и Анастасија Василева од III-4 клас имаа можност да бидат дел од Ерасмус+ младинска размена “Do it for yourself!”

Младинската размена имаше за цел да развие вештините на 21 млади луѓе на возраст помеѓу 15 и 26 години од 3 земји – Бугарија, Романија и Македонија. Проектот се одржа во Хисарија, Бугарија .

Главната цел на проектот е да се зголеми нивото на професионални и лични компетенции на младите луѓе за да се развијат нивните знаења и вештини за ефективно вклучување на пазарот на труд со примена на методите на неформално образование.

Можно е да е слика од 5 луѓе и внатре
Можно е да е слика од 10 луѓе, луѓе што стојат и надвор

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *