ЕРАЗМУС +

Денес, дел од наставниот кадар и стручната служба заедно со ученици од СОУ “ Коле Нехтенин” – Штип присуствуваа на настан поврзан со промоција и спроведување на ЕРАЗМУС +, европската програма во областа на образованието, обуката, младите и спортот во Република Македонија. На настанот гостуваа презентери од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, како и директни корисници на Еразмус програмата.

На крајот од форумот беа презентирани искуства од поранешни корисници на Еразмус програмата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *