Еко Клуб

Во новата учебна година со нови ЕКО сили. На 03.10.2018 Еко Клубот на СОУ Коле Нехтенин го одржа првиот состанок со новите членови. Желбата за активности постои, идеи многу , па очекуваме и резултати. Од членовите на Еко Клубот избрани се тројца претставници кои влегоа во составот на Еко Одборот на училиштето. Тоа се Дијана Кузманова од IV-3 клас, Стефан Ефремов од IV-2 клас и Александар Лазев од III-3 клас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *