Ден на екологијата, ден на пролетта

По повод 21 Март – Денот на екологијата, 22 Март – Денот на пролетта и чествувањето на обичајот “Четр’се” кое традиционално се одбележува во градот под Исарот, нашите ученици се вклучија и дадоа свој придонес со реализација на голема еколошка активност – чистење на училишниот двор и садење украсно цвеќе во паркот на училиштето.

Живееме во модерен и урбан свет со многу предности и олеснителни околности, но истовремено на животната средина и се заканува еколошка катастрофа и затоа грижата за неа треба да биде наша секојдневна обврска.

Во СОУ”Коле Нехтенин” Штип во текот на наставната година се реализираат часови со еко содржини и на тој начин се вклучуваме во глобалната светска програма за заштита на животната средина.

в.д.дир.Јованка Шалева

Можно е да е слика од 4 луѓе, луѓе што стојат, дрво и надвор
Можно е да е слика од 2 луѓе и надвор
Можно е да е слика од 2 луѓе, луѓе што стојат, дрво и надвор
Можно е да е слика од 6 луѓе, луѓе што стојат и надвор
Можно е да е слика од 1 лице, стоење, дрво и надвор
Можно е да е слика од 7 луѓе, луѓе што стојат, надвор и дрво
Можно е да е слика од 7 луѓе, луѓе што стојат и надвор
Можно е да е слика од 3 луѓе и надвор
Можно е да е слика од 9 луѓе, луѓе што стојат и надвор
Можно е да е слика од 13 луѓе, луѓе што стојат, дрво и надвор
Можно е да е слика од 8 луѓе, луѓе што стојат и надвор
Можно е да е слика од 7 луѓе, луѓе што стојат и надвор
Можно е да е слика од 4 луѓе, луѓе што стојат и надвор
Можно е да е слика од 4 луѓе, луѓе што стојат и надвор
Можно е да е слика од трева
Можно е да е слика од природа и дрво
Можно е да е слика од 2 луѓе, луѓе што стојат, надвор и дрво

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *