“Гоце Делчев – великанот роден за да не учи и води”

Книжевно-музички перформанс посветен на великанот Гоце Делчев🍀

➡️Нашето училиште претставено од нашата ученичка Зоја Постоловска од III-8 клас, под менторство на проф. Верица Милорадова, беше дел од овој настан.

На настанот Зоја прочита стихови посветени за Гоце Делчев навезени од големото име на Гане Тодоровски. ✔

Под мотото ,,Гоце Делчев – великанот роден за да нè учи и води”, НУ-УБ ,,Гоце Делчев” – Штип продолжи со честувањето на денот на раѓањето на Гоце Делчев.📚

На настанот учествуваа и останатите основни и средни училишта во Штип.

Вечна ти слава, Даскале наш!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *