Второ пријавување на учениците!

Второто пријавување на учениците ќе се врши на:

🟢 27 јуни до 24.00 часот

🟢 29 јуни до 10:00 часот

Ранг листата на запишани ученици се објавува на 29 јуни 2023 година на https://e-uslugi.mon.gov.mk и на интернет страната www.mon.gov.mk најдоцна до 13:00 часот.

Доставувањето на потребената документација до училиштата е на:

🟡29 јуни од 15.00 до 19.00 часот

🟡30 јуни од 07.00 до 19.00 часот

Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 1 јули 2023 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk.Второто електронско пријавување на учениците ќе се врши на:

#учивоколенехтенин#учипаметноработистручно

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *