Вежби по предмети од областа на компјутерската техника и автоматика – со роботи од линијата на Lego Education

За реализација на вежби по група предмети од областа на компјутерската техника и автоматика набавивме два едукативни робота, од линијата на Lego Education. Со нив предизвикавме поголема мотивираност и заинтересираност на нашите ученици. Преку креативни вежби ќе ги совладуваат проблематиките на роботиката и програмирањето на роботи. Ентузијазмот и љубопитноста се двигатели кон успехот, а СОУ ,,Коле Нехтенин” – Штип секогаш се стреми кон него.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *