Презентација на Факултетот за туризам и менаџмент од Скопје

Факултетот за туризам и менаџмент од Скопје на 30 март 2017 во просториите на
нашата медиотека одржа презентација на нивниот факултет и ги запозна нашите
матуранти со условите за запишување и студирање на овој факултет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *